Bezwaar tegen bomenkap nieuwbouw OBC Bemmel

Stichting Boomrijk Lingewaard heeft kennisgenomen van de Informatienota voor de gemeenteraad over de aanvraag bomenkap voor de nieuwbouw van het Over Betuwe College Bemmel. 

Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat het Team Openbare Ruimte en Vastgoed en het ontwerpteam (architect en stedenbouwkundige) zich geen moment gerealiseerd hebben dat de bomen op het terrein onderdeel uitmaken van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur? En dat het behoud van deze bomen niet als een harde randvoorwaarde is meegenomen bij het opstellen van het Programma van Eisen voor dit gemeentelijk nieuwbouwproject?

Aangegeven wordt dat voor de nieuwbouw OBC Bemmel en de sporthal totaal 73 bomen moeten worden gekapt. Een nadere analyse van het ontwerp door Stichting Boomrijk Lingewaard laat zien, dat voor de nieuwbouw van de school 4 bomen gekapt moeten worden, en voor de nieuwbouw van de sporthal 11 bomen. Totaal 15 bomen.

Stichting Boomrijk Lingewaard stelt voor om met de projectleider van de gemeente voor dit project en de afdeling Groen om de tafel te gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken die kunnen leiden tot een maximale reductie van het aantal te kappen bomen, waarbij de hoofdgroenstructuur zoveel mogelijk behouden kan blijven.