Wat is ons doel

Bestaande bomen behouden en veel nieuwe bomen planten

  •  

  •  

Wat is ons doel

Ons hoofddoel is het behoud van bestaande bomen en struiken en het stimuleren van de aanplant van nieuwe bomen. Wij trachten dit doel te bereiken door onder andere:

  •  – kennis over te dragen over bomen, struiken en biodiversiteit in de vorm van voorlichting aan verschillende doelgroepen

  •  – erop toe te zien dat op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met bomen

  •  – het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreiging van bomen in het algemeen en bij dreigende kap in het bijzonder, en wanneer niet op een zorgvuldige manier met bomen is omgegaan

  •  – het stimuleren van aanplant van nieuwe bomen door het zelf organiseren of ondersteunen van boomplant-acties

  •  – het organiseren van excursies naar bossen, parken en tuinen waar bijzondere bomen staan.

De Stichting heeft als visie dat bomen een onmisbare schakel vervullen in het leven op aarde. Ze zijn veruit de meest efficiënte manier voor klimaatadaptatie en voor een betere leefomgeving. De waarde van bomen is zo groot, dat we op een zorgvuldig manier met bomen moeten omgaan.