Waarom doen we dat

Bestaande bomen behouden en veel nieuwe bomen planten

 •  

 •  

Waarom doen we dat

Vanuit verschillende invalshoeken kan de waarde van bomen worden omschreven, zoals ecologisch, milieutechnisch, economisch en natuurlijk vanuit de beleving.

Ecologische waarde

 • · Ze filteren kooldioxide uit de lucht, zetten deze vast in het hout en produceren zuurstof

 • · Ze zorgen voor biodiversiteit door beschutting en voedsel te bieden voor allerlei dieren

 • · Ze houden het directe zonlicht tegen zodat verdamping en uitdroging van de bodem vermindert

 • · Ze zijn van groot belang voor de waterhuishouding: de bladeren houden bij regen een deel van het water vast en verdampen dit na de regenbui waardoor er minder snel wateroverlast optreedt

 • · Het wortelgestel houdt de bovenste grondlaag bijeen en zorgt voor een grote wateropname zodat er geen uitspoeling of erosie optreedt

Milieutechnische waarde

 • · Ze houden fijnstof uit de lucht vast en laten dit bij regenbuien naar de bodem vloeien

 • · Ze vormen een geluidsbarrière langs drukke wegen

 • · Ze bieden schaduw aan mens en dier op zonnige dagen

 • · In een versteende omgeving dragen bomen bij aan verkoeling en verminderen van hittestress

Economische waarde

 • · Ze produceren hout, voor meubels en gebouwen

 • · Ze geven voedsel, zoals noten en vruchten

Belevingswaarde

 • · Ze hebben een grote esthetische waarde in steden en landschappen

 • · Ze hebben een recreatieve waarde in bossen en parken

 • · Een groene, bomenrijke omgeving maakt de mensen gezonder en gelukkiger