Voorrang voor bestaande bomen

Naar aanleiding van de geplande bomenkap aan de Gochsestraat in Huissen, dringt Stichting Boomrijk Lingewaard in een brief gericht aan het College van B&W erop aan om bij volgende projecten zorgvuldiger te werk te gaan.

Op 21 oktober 2022 kregen we voor het eerst uitleg van de gemeente (projectleider Jeroen Melchels) over de reconstructie van de Gochsestraat in Huissen. Het gepresenteerde ontwerp, dat voldoet aan de gestelde civieltechnische en verkeerskundige uitgangspunten, is volgens de projectleider alleen te realiseren door het kappen van twaalf bestaande bomen. In het ontwerpproces is door de gemeente blijkbaar de keuze gemaakt om de positie van de bestaande goudiepen (zie foto) niet als randvoorwaarde voor het ontwerp te hanteren.

Inmiddels begrijpen we dat er alsnog een alternatief ontwerp is ingebracht door Wijkorganisatie ‘t Zand Binnen – Buiten. In hun alternatieve plan, opgesteld met medewerking van een verkeerskundige, kunnen meer bomen blijven staan. We vernamen dat dit alternatief niet meer in overweging wordt genomen. Dat betreuren we, vanwege het verdwijnen van de bomen.

Het proces dat is doorlopen bij de Gochsestraat mag naar onze mening niet model staan voor de reconstructies van wegen die nog gaan komen, zoals de Huismanstraat en de Bredestraat in Huissen. Voor komende projecten waarbij reconstructies van straten aan de orde zijn, hebben wij dan ook de volgende aanbevelingen:

 • Schakel bewoners en wijkraden in vanaf het begin van het ontwerpproces, zijnde de definitiefase waarin de ontwerpuitgangspunten en randvoorwaarden worden vastgesteld
 • Schakel ook vanaf het begin andere belanghebbende partijen in, zoals de Fietsersbond en Stichting Boomrijk Lingewaard
 • Hanteer de positie van bestaande bomen als een randvoorwaarde voor het ontwerp (bomen staan er soms al langer dan de bebouwing)
 • Wees transparant en duidelijk in het proces, ook tot wanneer nog alternatieve plannen kunnen worden ingebracht
 • Blijf gedurende het gehele traject, dus ook in de uitvoering, met alle partijen in goed overleg.

Met de door de projectleider gedane toezeggingen dat wij als belanghebbende partij bij volgende projecten vroegtijdig betrokken zullen worden bij het ontwerpproces, en dat aan de andere zijde van de straat zestien bomen teruggeplant worden, zullen wij tegen het kappen van de twaalf bestaande bomen als Stichting Boomrijk Lingewaard geen bezwaar aantekenen.

 

4 gedachten over “Voorrang voor bestaande bomen”

 1. Alice Kuijf-Thijssen

  Die goudiepen zijn prachtig! Zulke mooie volwassen goudiepen zie je niet vaak. Herbeplanting levert pas over een halve eeuw dezelfde co2 opslag en natuurbeleving. Naar mijn bescheiden mening is de kap van deze bomen doodzonde en totaal onnodig: de teloorgang van een lommerrijke meer natuurlijke omgeving en daarmee gepaard gaande natuurwaarden. Het is een groot verlies.
  Het nieuwe plan hanteren kost helaas tijd en dus geld. En daar wijkt iedereen dan weer voor.

  Het is fijn dat Boomrijk zich inzet voor het behoud van bomen. Compensatie van bomenkap door nieuwe bomen te planten weegt niet op tegen de kap van oude bomen. Al levert het op termijn in een verre toekomst een bijdrage aan de natuur..
  Ik hoop van harte dat in de nabije toekomst de onnodige kap van bomen ook echt kan worden voorkomen en de stichting Boomrijk beloond kan worden voor de inzet en moeite die gedaan wordt.

  1. Frans van Herwijnen

   Bedankt voor je reactie. Wij voelen ons gesterkt door elke steun die wij krijgen om ons te blijven inzetten voor het behoud van onze bomen.

 2. Gilbert Kegels

  Het is van alle tijden: bomen krijg je bij ambtenaren niet in hun hersenen geplant.

  1. Frans van Herwijnen

   Bedankt voor je reactie. Gelukkig geldt het niet voor alle ambtenaren dat zij geen oog hebben voor bestaande bomen. Wij blijven ons inzetten om iedereen ervan te overtuigen dat bij bouwprojecten (waaronder reconstructies van straten) de positie van bestaande bomen als uitgangspunt voor het ontwerp moet worden meegenomen. Zie ook de ingezonden brief in Het Gemeente Nieuws van 8 februari 2023.

Reacties zijn gesloten.