Terugblik 2020

Het bestuur van de Stichting Boomrijk Lingewaard wenst alle belangstellenden een gezond en bomenrijk 2021! 

Door de corona-maatregelen konden we in 2020 helaas geen activiteiten organiseren, zoals een bomenexcursie of workshop. Wel kregen we goede contacten met onze groen-ambtenaren. Zij delen informatie over bomenkap en andere plannen met ons. De hoop om dit voorjaar echt van start te gaan, door het samen aanplanten van een klimaatbosje, is inmiddels vervlogen. Nadenken over plekken die hiervoor geschikt zijn kan natuurlijk wél. Weet jij een mooie plek? Laat het ons weten!

Ook zijn we alert geweest op het verdwijnen van groen in onze gemeente. Zo maakten we bezwaar tegen de grootschalige bomenkap langs de defensiedijk bij Bemmel. Er komt nog een gesprek met Staatsbosbeheer hierover. Onze inzet is dat we bij ingrijpende plannen overleg en invloed hebben, samen met o.a. Stichting Lingewaard Natuurlijk. Zodat iedereen op tijd weet wat de plannen zijn, met een heldere uitleg over de noodzaak.