Terugblik infoavond Groenbeleid

Twee enthousiaste professionals en rond de 30 belangstellenden met veel hart voor groen en biodiversiteit doken in het gemeentelijke groenbeleid tijdens onze infoavond op 24 mei.

Onderhoud groen en biodiversiteit

John de Wit (medewerker Groen en Landschap) vertelt over de kaders van het groenbeleid. Bij het onderhoud van plantsoenen maakt de gemeente vooralsnog onderscheid tussen beeldkwaliteit A en beeldkwaliteit B. Beeldkwaliteit A wil zeggen strak gemaaid gras, en borders en struiken met heel weinig onkruid. Bij beeldkwaliteit B ziet het er minder strak uit. Dat betekent ook meer biodiversiteit. Duidelijk is dat er verschillende perspectieven zijn waar de gemeente rekening mee moet houden. De meeste aanwezigen lijken vooral gericht op meer biodiversiteit en zijn blij met het omvormen van gras naar kruidenrijke bloemenvelden. Belangrijk om te weten is echter dat niet iedereen er zo over denkt. Regelmatig bellen mensen naar de gemeente waar zij last van hebben. Heel spaarzaam zijn telefoontjes van tevreden of enthousiaste mensen. Twee per jaar, meent John.

In plantsoenen wordt steeds vaker gewerkt met vaste planten en bloembollen, wat de biodiversiteit bevordert. De gemeente heeft maar voor een deel invloed op het akkerrandenbeheer, en ook de provincie en het waterschap zijn verantwoordelijk. De kruidenrijke akkerranden worden gefaseerd gemaaid om meer insecten te trekken en te behouden. Hetzelfde geldt voor het beheer van bermen en sloten. Bij akkerranden in particulier bezit is omploegen echter meestal niet te voorkomen.

Zie ook: https://www.lingewaard.nl/maaibeleid-ecologisch-maaien-van-bermen

Bomenbeheer en bescherming

Na de pauze vertelt Jasper Wiersema (beheerder bomen van gemeente Lingewaard) meer over het bomenbeheer. Er staan nu in Lingewaard 23.507 bomen op gemeentegrond! Deze bomen worden cyclisch beheerd. Dat houdt in dat de gemeente in drie stukken is verdeeld en dat er om de drie jaar in elk deel alle bomen nagekeken worden door een boomveiligheidsinspecteur. De boomworteldruk wordt gemeten en er is overleg met wegbeheer. In een boompaspoort wordt de veiligheid van de bomen genoteerd.

Er zijn ook bomen die jaarlijks worden geïnspecteerd, omdat ze regelmatig gesnoeid moeten worden. Dit jaar zijn de bomen in Bemmel aan de beurt voor inspectie. Uit die inspectie blijkt dat het soms ook nodig is om een aantal te kappen.

Jasper vertelt dat nu het advies is om bij nieuwbouw 0,8 boom per huis te planten. Dat moeten ‘duurzame’ bomen zijn, dat wil zeggen passend bij onze regio en de specifieke plek. Ook zijn er eisen wat betreft de biodiversiteit, dus niet teveel van hetzelfde.

Reacties vanuit de zaal naar aanleiding van de presentatie:

  • Behoud de lijst met waardevolle bomen!
  • Maak daarnaast een lijst met iconische bomen die de eigenaren samen met de gemeente onderhouden.
  • Plant bomen bij, zodat Lingewaard op 80.000 bomen komt.
  • Vanuit Boomrijk Lingewaard en Lingewaard Natuurlijk kunnen we een oproep doen om boomdeskundigen in Lingewaard te zoeken.
  • Lingewaard Natuurlijk heeft alle bomen in het buitengebied in kaart gebracht.
  • Daarnaast hebben Boomrijk Lingewaard en Lingewaard Natuurlijk het initiatief genomen voor een bomenhub waardoor er in 2022 zijn 9000 bomen extra een kans kregen om uit te kunnen groeien. Wordt vervolgd…

Tot slot merkt Jasper op dat elk jaar wordt bepaald waar nieuwe bomen kunnen worden geplant. Dat gebeurt op plaatsen waar bomen verdwenen zijn, daar waar er veel hittestress is en op basis van tips van mensen uit de wijken. Deze informatie zal binnenkort vanuit de gemeente worden gedeeld met de inwoners.

Discussie

Kap 23 populieren in Ressen De Canadese populieren vormden een veiligheidsrisico omdat de takken in de zomer overbelast werden en dat was gevaarlijk voor het verkeer. Verder was de verwachting dat alle bomen van deze laan binnen vijf jaar niet meer levensvatbaar zouden zijn.

Minder overlast door kandelaberen De grote Lindes in de Bredestraat, Huissen leverden voor veel bewoners overlast op: schaduw, luizen, vallende bladeren. Waardwonen zou ze als eigenaar mogen kappen. Na overleg met de afdeling groen is besloten tot het kandelaberen, om op die manier de bomen te behouden. Voortaan zullen de bomen jaarlijks om en om worden gekandelaberd. Nadeel van deze oplossing is dat het een precedentwerking heeft. Er komen nu meer vragen binnen voor het kandalaberen van bomen. Ook is er daardoor geen bloei meer, wat betekent dat de insecten en de biodiversiteit er niet meer mee zijn geholpen. Wel blijft het een mooi straatbeeld en is er minder hittestress en wateroverlast.

Groenstructuurplan Het groenstructuurplan van de gemeente dateert uit 2007. Vanaf 2023 worden er nieuwe contracten met de groenbedrijven en hoveniers afgesloten. Daarbij zal er nog meer aandacht zijn voor de natuur. Nu wordt er bijvoorbeeld zes keer per jaar gemaaid. Na 2023 zal dat slechts twee à drie keer zijn. Het groenstructuurplan vind je hier.

Inwonersinitiatieven Wat te doen als je graag in een groenvak van de gemeente een boom wil planten? Dat kun je als inwonersinitiatief indienen bij de gemeente. Zie: https://www.lingewaard.nl/inwonersinitiatief-indienen.