Presentatie jaarverslag 2023

‘Zolang we aan dode bomen wel een waarde toekennen en aan levende bomen niet, hebben we een groot probleem’ is een tweet van Paul Polman, oud-CEO Unilever uit 2013.

Stichting Boomrijk Lingewaard heeft het afgelopen jaar weer haar best gedaan om ons bomenbestand te beschermen, verbeteren en uit te breiden.

Lees in de BIJLAGE  hoe we daarmee bezig zijn geweest, met steeds meer ondersteuning van de groenafdeling van de gemeente.