Naaldbomen voor uilen

Ransuil

In maart 2020 hoorde Liny Mutsaers in haar buurt ‘de Klappenburg’  het geluid van baltsende uilen. En op een dag trof ze een uilskuiken aan op het tuinpad. Na onderzoek bleken er ransuilen te broeden in een oude hoge naaldboom

Enige tijd later trof ze iemand met een fototoestel met grote lens aan in de buurt. Op de vraag wat hij had gevonden kwam ze erachter dat er in een naaldboom in een tuin in de wijk als roestboom door wel 20 uilen werd gebruikt.  

Begin 2021 hoorde Liny dat er in de bewuste tuin was gewerkt door een hoveniersbedrijf. Er werd gesnoeid, omdat het huis in de verkoop kwam. De uilen waren daardoor verstoord. Liny sprak de makelaar aan, zodat kopers geïnformeerd zouden worden over de roestboom.  Roestbomen zijn jaarrond beschermd en mogen dus niet gekapt worden. Om de mogelijke kap te voorkomen heeft Liny daarop eerst contact gezocht met potentiële medestanders zoals: de Partij voor de Dieren, Lingewaard Natuurlijk, de vogelwerkgroep Nijmegen en de Stichting Boomrijk Lingewaard. Daarna nam ze het initiatief tot een formeel handhavingsverzoek bij de provincie. Uit de informatie die ze had verzameld was haar gebleken dat de provincie gaat over natuurbescherming. De gemeente gaat over kapvergunningen. 

Uit de brief van de Provincie: 

Bescherming roestplaatsen van ransuilen. De ransuil is een beschermde inheemse diersoort en is beschermd op grond van de Europse vogelrichtlijn. De bescherming van de ransuil is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Tevens is in artikel 3.1, tweede lid van de Wnb geregeld dat het verboden is om rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wnb, te vernielen, te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen. Een roestboom van de ransuil is een jaarrond beschermd en daarmee ontheffing plichtig. Voorafgaan aan een ruimtelijke ontwikkeling dient een ecologisch onderzoek plaats te vinden door een erkend ecologisch adviesbureau en indien het gaat om een roestboom moet ontheffing worden aangevraagd voordat een boom wordt gekapt. 

Ook het behouden van naaldbomen op bepaalde plaatsen in de gemeente is dus belangrijk al staan deze bomen niet op de lijst van waardevolle bomen en is er op dit moment geen kapvergunning van de gemeente nodig voor deze bomen.  

Wel kan via de provincie in verband met natuurbescherming bezwaar worden gemaakt tegen kappen van bomen als die worden gebruikt door uilen. Dan gaat het zowel over het gebruik in broedtijd als voor gebruik als roestboom.  

De Stichting Boomrijk Lingewaard wil graag geïnformeerd worden over bomen die gebruikt worden door uilen. Graag ontvangen wij dan een mail op het e-mailadres:
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *