Korte Loostraat: toch bomen gekapt

Foto genomen tijdens de bouw

Er is veel gebeurd met de gemeentelijke bomen rond het nieuwbouwproject aan de Korte Loostraat, nummers 6-12 in Huissen. Stichting Boomrijk Lingewaard vroeg de gemeente vaak om uitleg. Wat is de huidige stand van zaken?

Drie esdoorns worden gekapt

In de voorbereidingsfase van de bouw werd in opdracht van de gemeente een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Uit de BEA blijkt dat het gebouw te dicht op de esdoorns aan het dijktalud (bij de straat Winterdijk) staat. Helaas zien we ook hier dat er bij de bouw geen rekening werd gehouden met de bestaande bomen. Voor drie van deze esdoorns is nu een kapvergunning aangevraagd. 

Compensatie in het groenfonds

De projectontwikkelaar heeft de (hoge) financiële waarde van deze bomen inmiddels gestort in het gemeentelijk groenfonds. Met dat geld uit het groenfonds wordt de bomenstructuur de komende jaren versterkt

Twee platanen worden gesnoeid

Naast het nieuwe gebouw staan twee platanen die vorig jaar ingrijpend zijn gesnoeid. Binnenkort worden deze bomen weer licht gesnoeid, alleen op de ‘geknotte’ delen. Zo wordt voorkomen dat de twijgen het gebouw raken. Voor de uitleg van de gemeente, klik HIER 

Bestaande bomen voorrang geven

Stichting Boomrijk Lingewaard heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat eerst naar bestaande bomen wordt gekeken en pas daarna aan het werk wordt gegaan met het tekenen van bouwplannen. Dit lijkt de gemeente op te pakken – op de Aloysiuslocatie in Huissen konden een paar grote bomen blijven staan. Maar we blijven waakzaam.

Inwonersinitiatieven voor meer bomen

Wat te doen als je graag in een groenvak van de gemeente een boom wil planten? Of een grootser plan, samen met mensen uit je omgeving? Dat kun je als inwonersinitiatief indienen bij de gemeente. Zie: https://www.lingewaard.nl/inwonersinitiatief-indienen.