Bomenkap polder Gendt

Helaas wordt binnenkort een kapvergunning aangevraagd voor een lange rij esdoorns langs een paardenwei in de Gendtse polder, in verband met het gevaar voor de gezondheid van de dieren. Op dezelfde locatie worden weer nieuwe bomen aangeplant.

Wat is er aan de hand?

Naast een manege in de polder bij Gendt staat een lange bomenrij van de gewone esdoorn Acer pseudoplatanus. In de herfst waaien zaden en bladeren daarvan in de paardenweide. Deze zijn giftig voor de paarden. De eigenaren van de manege maakten zich zorgen hierover en vroegen in 2020 om advies. De bomen konden behouden blijven als de manege rekening hield met verschillende voorschriften. Hun bedrijfsvoering werd hierop aangepast.

Waarom gaat het toch mis?

Een van de voorschriften, het opruimen van de zaden blijkt een niet reële opgave. De zaden verspreiden zich namelijk in grote hoeveelheden over een groot oppervlak en blijven ‘steken’ in de bodem. Zo blijven ze  voor langere tijd aanwezig. Dat de paarden buiten kunnen lopen is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van de manege. Het is dus niet te voorkomen dat (jonge) paarden in de wei een te grote hoeveelheid giftige stof binnen krijgen.

Is kappen echt nodig?

Als de gemeente geen passende maatregelen neemt, is er sprake van ‘onrechtmatige hinder’ en een ‘onrechtmatige daad’. Het kappen van de bomen blijkt de enige overgebleven maatregel. De gemeente en de eigenaren van de manege maken samen een plan voor een nieuwe aanplant na de kap. De nieuwe bomenrij zal uit meerdere soorten bestaan, die passen in het buitengebied. Ook in de wei zelf zullen nieuwe bomen komen. De aanplant wordt in de herfst/winter van 2023/24 uitgevoerd.

Voor de uitgebreide uitleg van de gemeente, klik HIER