Arboretum Het Laantje Ressen

In 2021 is Stichting Boomrijk Lingewaard benaderd door een inwoonster, om ter nagedachtenis aan haar overleden man een arboretum aan te leggen in Ressen. Daarvoor heeft zij een legaat ter beschikking gesteld.

Als stichting hebben wij gezocht naar een geschikte locatie binnen Lingewaard, in eigendom van de gemeente Lingewaard of Park Lingezegen. In overleg met deze partijen is uiteindelijk de keuze gevallen op een driehoekig terrein aan het Laantje in Ressen, in eigendom van de gemeente. Met de dienst Groen & Landschap van de gemeente is een plan gemaakt voor de inrichting van dit terrein, en een lijst opgesteld van totaal 15 verschillende bomen die in het voorjaar van 2022 zijn aangeplant. Door de droogte deze zomer hebben drie bomen het niet gehaald; deze worden in het voorjaar van 2023 vervangen.

Nadat de inrichting van het arboretum in het najaar van 2023 voltooid is met een toegangshek, informatiebord en een bankje, zal Arboretum Het Laantje naar verwachting begin 2024 feestelijk geopend kunnen worden.